Link download từ điển thuật ngữ bầu cử Mỹ (1843 từ) từ tiếng Anh sang tiếng Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Việt, hàng của cơ quan chính phủ Mỹ

 • http://www.mediafire.com/file/5hiiv1sd99qdsdw/Book1.xlsx/file

  File excel dùng luôn được cho Trados

  Link download từ điển thuật ngữ bầu cử Mỹ (1843 từ) từ tiếng Anh sang tiếg Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Việt, hàng của cơ quan chính phủ Mỹ. (Đã phát hiện một lỗi sai trong cái từ điển này, đó là từ firmware) https://www.eac.gov/election-officials/glossaries-of-election-terminology/

  710 Lượt xem -
  Bình luận:
  • Admin
   0 · 26/05/18 12:06:51